Копиране на данни

Копиране на данни е допълнителна услуга извършвана от ДРС България и представлява копиране (прехвърляне) на всички файлове от един работещ твърд диск върху друг. Този тип услуга е необходима при закупуването на нов компютър, ако работните ви файлове са все още на стария твърд диск.

Безплатно копиране

Основната ни идея при предоставянето на тази услуга за потребителите е да бъдем взаимнополезни. При закупуването на нов компютър обикновено старият е вече морално остарял и техническата му надежност е намаляла значително, като капацитетът на твърдия му диск е с доста малки за модерните разбирания размери. Това което ние ви предлагаме е абсолютно безплатно копиране на данните от стария на новия ви компютър (без значение от големината на твърдия диск, операционна или файлова система), като в замяна на това старият ви твърд диск остане при нас. От финансова гледна точка това ще ви е значително по-изгодно, отколкото ако се налага да заплатите такса за услугата - вместо таксата вие ни оставяте диск, който обикновено е в края на работния си цикъл, в извънгаранционен период и който в скоро време е вероятно да дефектира.

Срещу заплащане

Ако старият твърд диск все още ви е необходим, то е необходимо да заплатите такса за услугата, във връзка с вложените от наша страна труд и време за извършването и. Цените за услугата са:

Обем на данните за копиране Цена
0-50 ГБайта 20лв.
50-100 ГБайта 30лв.
100-300 ГБайта 40лв.
над 300 ГБайта по споразумение

Всички цени са крайни и върху тях не се начислява ДДС.

Копирането на данните може да стане и върху DVD диск (ако така желаете), като в този случай ще ви фактурираме и стойността на DVD дисковете.

Важно:

Услугата за копиране на данни изисква старият и новият ви твърд диск да са технически изправни. При установяването на повреда ние ще ви уведомим за това, както и за възможностите за възстановяване на данните ви.